1. Vladan Tubić, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia
2. Jelena Jovanović, Project Biro Utiber, Serbia
3. Dušan Trivanović, Project Biro Utiber, Serbia

Biciklisti, kao ranjiva kategorija učesnika u saobraćaju, zaslužuju posebnu pažnju prilikom analize bezbednosti saobraćaja u lokalnim zajednicama. Ovim radom izvršena je analiza biciklističkog saobraćaja u Novom Sadu, prednosti i mane, zahtevi biciklističkog saobraćaja, bezbednost prevoza biciklom i načini projektovanja i obeležavanja biciklističkih staza. Porast stepena motorizacije direktno utiče na smanjenje bezbednosti biciklista, pa je neophodno vršiti analize i prikupljati pokazatelje bezbednosti saobraćaja kako bi se uvideli propusti i unapredila bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Posebna pažnja posvećena je rezultatima statističkog izveštaja o saobraćajnim nezgodama u kojima su učestvovali biciklisti. Dat je osvrt na pravilnike i pojedina rešenja koji se koriste prilikom projektovanja i obeležavanja biciklističkih staza. U završnom delu rada dati su primeri iz prakse i izvedeni zaključci o bezbednosti u biciklističkom saobraćaju.

Key words: biciklisti; biciklističke staze; biciklističke trake; bezbednost saobraćaja; saobraćajne nezgode

Conference: IV konferencija o bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici

Date: 20.05.2015.